Zich als werkgever inschrijven in België

Wie in België personeel in dienst wil nemen, moet zich als werkgever inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dat gebeurt via de onlinedienst Wide op het portaal van de Belgische sociale zekerheid. Na afloop krijgt de werkgever een identificatienummer: het RSZ-nummer.

Wide bestaat in een niet-beveiligde en een beveiligde versie. Identificeer u als werkgever in de niet-beveiligde versie zolang u nog geen account hebt op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.

Wat hebt u nodig om zich als werkgever te identificeren?

Niets! De niet-beveiligde versie van Wide vraagt u welk type personeel u te werk wilt stellen en of u een natuurlijke persoon of rechtspersoon bent. U vult uw ondernemingsnummer in als u dat hebt, maar u kunt zich zelfs zonder dat nummer als werkgever identificeren.

Als de RSZ uw aanvraag verwerkt heeft, krijgt u per brief uw RSZ-nummer opgestuurd.

Beveiligde onlinedienst Wide

Met uw RSZ-nummer kunt u zich registreren op het portaal van de Belgische sociale zekerheid en de beveiligde onlinedienst Wide gebruiken. De beveiligde versie gebruikt u om:

  • een aanvraag tot wijziging van uw gegevens als werkgever in te dienen, en
  • zich te laten schrappen als Belgisch werkgever.

U bent namelijk verplicht om te melden dat:

  • u tijdelijk of definitief geen personeel meer in dienst hebt, en
  • de situatie van uw organisatie verandert, bijvoorbeeld: u hebt een nieuwe activiteit.

Uw registratie op het portaal van de sociale zekerheid geeft u toegang tot alle beveiligde onlinediensten op dat portaal. Die diensten hebt u nodig om uw verplichtingen als werkgever te vervullen. Eén van die beveiligde diensten is Mahis: die gebruikt u om een mandataris aan te stellen voor uw administratie.

Bij uw registratie krijgt uw onderneming ook automatisch een e-Box. In deze digitale brievenbus ontvangt u berichten en documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.

Contactcenter van de sociale zekerheid