Berekening en betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid

In België worden de bijdragen voor de sociale zekerheid geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Hier is een overzicht van hoe ze worden berekend en wanneer ze moeten worden betaald.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) int alle socialezekerheidsbijdragen voor werknemers. Naast de patronale en persoonlijke basisbijdragen, int de RSZ ook de meeste bijdragen voor de Fondsen voor bestaanszekerheid, bijdragen voor de Fondsen voor Sluiting van Ondernemingen, bijdragen op het dubbel vakantiegeld, enzovoort.

De RSZ berekent hoeveel bijdragen u moet betalen en vraagt u elke maand om een voorschot. Elk kwartaal moet u dan het verschil bijbetalen tussen de maandelijkse voorschotten en het totale kwartaalbedrag op basis van uw DmfA.

U, of uw erkend sociaal secretariaat, krijgt elke maand een brief van de RSZ met de volledige berekening van het voorschot. U krijgt ook een gestructureerde mededeling die u moet gebruiken bij de betaling van het voorschot. 

De maandelijkse voorschotten moet u betalen aan het begin van volgende maand.

Het verschil tussen het totaal van de voorschotten en het totaalbedrag berekend in de kwartaalaangifte, moet bij de RSZ toekomen uiterlijk op de laatste dag van de maand die op het kwartaal volgt.

De precieze data voor de betalingen aan de RSZ vindt u in de kalender van het portaal van de Belgische sociale zekerheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)