Kinderbijslag

Bijna elk kind dat in België woont, heeft recht op kinderbijslag. De kinderbijslag wordt maandelijks aan u uitbetaald.

Bovendien hebt u recht op kraamgeld bij een geboorte van een kind, en een adoptiepremie als u een kind adopteert. Deze premies zijn uniek.

 

In België zijn de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie een bevoegdheid van de gemeenschappen. Uw kind is dus onderworpen aan de regelgeving van de gemeenschap waartoe het behoort.

Brussel

In de regio Brussel betaalt Famiris, het kinderbijslagfonds van de Brusselse overheid, het kraamgeld en de kinderbijslag uit.

Duitstalige Gemeenschap

Woont uw kind in Oost-België, dan is de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de kinderbijslag. U leest er meer over op het Familieportaal van Oost-België (in het Duits).

Vlaanderen

In Vlaanderen heet de kinderbijslag ‘groeipakket’ en het kraamgeld ‘startbedrag’. U vindt de nodige informatie op de website van het Groeipakket.

Wallonië

Voor Wallonië vindt u meer informatie op de pagina over de kinderbijslag in de Federatie Wallonië-Brussel (in het Frans).

In specifieke persoonlijke en familiale situaties kunnen bijzondere vormen van kinderbijslag worden toegekend.

Verhoogde kinderbijslag voor personen met een handicap

Sommige kinderen hebben als gevolg van een beperking of handicap een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij hebben maandelijks recht op een extra bedrag, bovenop het basisbedrag.

Verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen

Verhoogde kinderbijslag in Brussel

Verhoogde kinderbijslag in Wallonië

Verhoogde kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap

Gewaarborgde gezinsbijslag

Wie in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling recht heeft op kraamgeld en kinderbijslag voor de kinderen in zijn gezin, kan de gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen.

Gewaarborgde gezinsbijslag in Brussel

Gewaarborgde gezinsbijslag in Wallonië

Deze toelage is niet beschikbaar in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap.